Tjenester

Orkla Revisjon er et kompetansehus som kan bistå deg med et bredt spekter av tjenester innen revisjon og rådgiving. Gjennom vårt eget selskap, Orkla Regnskap kan vi også formidle regnskapstjenester.

Revisjon

Revisjonen er kjernen i vår virksomhet. Hos oss får hver kunde et dedikert team med høy
kompetanse, og kontinuerlig oppfølging fra oppdragsansvarlig revisor. Vi setter oss alltid
grundig inn i alle relevante forhold hos oss våre kunder slik at revisjonen gjennomføres effektivt
og sikrer at all finansiell informasjon er korrekt.

Vi tilbyr også rådgivning innen en rekke sentrale områder for våre kunder. Med lang erfaring
og kompetanse innenfor skatt og avgift, omorganisering og restrukturering, kan vi
bistå våre kunder i en rekke forhold og prosesser utover det som inngår i revisjonsprosessen.
Som kompetansehus har vi en målsetting om at vi også skal bidra til kompetanseutvikling
hos våre kunder.

750 1800 True True 1 85 fileshare filarkivroot Orkla Revisjon Toppbilde revisjon ORRE bilder desktop portal jpg

Viktige punkter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ac eros ut dui bibendum ultricies. Maecenas egestas fringilla semper.

pexels proxyclick visitor management system 2451566 scaled 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.