Hvem er vi?

Vi er som en regnskapsavdeling i eget hus

Vi er Orkla Revisjon

Vi er et revisjonsselskap med lange tradisjoner. Vi har kunder som har vært oss hos i nærmere 40 år.

Pr i dag eies selskapet av 3 partnere og sammen med oss på laget har vi 16 ansatte. Noen med lang erfaring, noen nyansatte og ansatte med 1 -5 års erfaring.

Vi ønsker nærhet til kunden og vil være en objektiv revisor samtidig som vi også ønsker å bistå / veilede vår kunder til å ta de rette valg. For å komme nær kunden har vi pr i dag kontor på Orkanger som betjenes 3 dager i uken, kontor på Løkken Verk som betjenes hver tirsdag, et kontor på Brekstad som betjenes en dag i måneden og et kontor på Tynset, som betjenes en gang pr mnd.

Ytterligere lokalkontor vurderes løpende.

Der vi ikke har kompetanse henter vi inn dette via selskap vi samarbeider med.

Vi har for øvrig samarbeid med INRevisjon AS som har lokaler både på Steinkjer og Namsos.

Revisor og samarbeidspartner

Vi har to roller. Begge er viktige for kundene våre. Som uavhengig revisor utfører vi en viktig jobb for kunde og samfunn som kontrollorgan. Som samarbeidspartner har vi en viktig rolle som samtalepartner og rådgiver for kundene våre, både i revisjonsnære spørsmål og andre kritiske områder for kundene våre hvor vår kompetanse er etterspurt.

Vi har lange, stabile kundeforhold, og følger gjerne kundene våre gjennom viktige hendelser og overganger, som generasjonsskifte og fusjoner. Det hele koker ned til å være der når vi trengs, og bidra med den kunnskapen og kompetansen i har i eget hus og gjennom nettverket vårt.

jonas jacobsson FEN9Qdd 6wc unsplash

Hvordan er det å være kunde hos oss?

Som kunde hos Orkla Revisjon vil du få en dedikert kontaktperson som aktivt vil bidra til at du får den leveransen du trenger.

per terjecut2
Per Terje Ingdal - Statsautorisert revisor og partner

Mange kunder i revisjonsselskap har et sterkere forhold til ansvarlig revisor enn selskapet de er kunde i. Det sier egentlig alt om hvor viktig relasjonen mellom revisor og kunde er. Som selskap er vi opptatt av å legge best mulig til rette for dette. God tilgjengelighet, god tilgang på oppdragsansvarlig, tett oppfølging og god kommunikasjon er verdier vi lever etter i det daglige.

Det nære samarbeidet med kundene våre gjør det mulig for oss å bidra aktivt som rådgiver og ta initiativ til nye og bedre løsninger for kundene våre.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å være kunde i Orkla Revisjon? Ta kontakt med oss!

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med tett samarbeid: Orkla Regnskap og Orkla Revisjon. Sammen tilbyr vi et bredt spekter av tjenester og kompletterende kompetanse.

Hva de sier om oss

Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial4 free img
Jens Doe
Fra Melhus
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial1 free img
Susanne Johansen
Fra Trondheim
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial3 free img
Frank Jonas
Fra Trondheim
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial2 free img
Jo Hansen
Fra Hølånda