Kundetiltak

Tiltak for kontroll av kundeforhold

I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. har vi plikt til å utføre kundetiltak ved etablering, og ved løpende oppfølging av kundeforhold.

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.