Vestre Rosten 81
7075 Tiller

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med tett samarbeid: Orkla Regnskap og Orkla Revisjon. Sammen tilbyr vi et bredt spekter av tjenester og kompletterende kompetanse.

Hvordan er det å være kunde hos oss?

Som kunde hos Orkla Revisjon vil du få en dedikert kontaktperson som aktivt vil bidra til at du får den leveransen du trenger.

per terjecut2
Per Terje Ingdal - Statsautorisert revisor og partner

Mange kunder i revisjonsselskap har et sterkere forhold til ansvarlig revisor enn selskapet de er kunde i. Det sier egentlig alt om hvor viktig relasjonen mellom revisor og kunde er. Som selskap er vi opptatt av å legge best mulig til rette for dette. God tilgjengelighet, god tilgang på oppdragsansvarlig, tett oppfølging og god kommunikasjon er verdier vi lever etter i det daglige.

Det nære samarbeidet med kundene våre gjør det mulig for oss å bidra aktivt som rådgiver og ta initiativ til nye og bedre løsninger for kundene våre.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å være kunde i Orkla Revisjon? Ta kontakt med oss!