Møt våre ansatte

Vi er der når vi trengs, og bidra med den kunnskapen og kompetansen i har i eget hus og gjennom nettverket vårt.

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med tett samarbeid: Orkla Regnskap og Orkla Revisjon.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter av tjenester og kompletterende kompetanse.