Tenker du bare på revisor som et kontrollorgan?

Da glemmer du noe som kanskje er vel så viktig:
Revisor som en samarbeidspartner.

Hva bør du tenke på når du velger revisor

Tenker du bare på revisor som et kontrollorgan? Da glemmer du noe som kanskje er vel så viktig: Revisor som en samarbeidspartner.

Orkla Revisjon har sterk lokal forankring. Vi lever tett på kundene våre. Vi kjenner det lokale næringslivet og de lokale rammebetingelsene. Vi er verken for stor eller for liten for de aller fleste kunder i regionen. Og vi har et ufravikelig krav til oss selv: Vi skal være tilgjengelig for kundene våre. Som revisor, som rådgiver, som proaktiv samarbeidspartner. Det er en av de viktigste grunnene til at kundene våre velger oss.

Tjenester

Revisjonen er kjernen i vår virksomhet. Hos oss får hver kunde et dedikert team med høy kompetanse, og kontinuerlig oppfølging fra oppdragsansvarlig revisor.

Ansatte hos Orkla Revisjon

Den gode kundetilgangen krever kapasitet, og vi har hatt gleden av å ønske flere nye dyktige kolleger i Orkla Revisjon velkommen. Her kan du bli litt bedre kjent med dem før dere møtes.

Hvordan er det å være kunde hos oss?

Som kunde hos Orkla Revisjon vil du få en dedikert kontaktperson som aktivt vil bidra til at du får den leveransen du trenger.

per terjecut2
Per Terje Ingdal - Statsautorisert revisor og partner

Mange kunder i revisjonsselskap har et sterkere forhold til ansvarlig revisor enn selskapet de er kunde i. Det sier egentlig alt om hvor viktig relasjonen mellom revisor og kunde er. Som selskap er vi opptatt av å legge best mulig til rette for dette. God tilgjengelighet, god tilgang på oppdragsansvarlig, tett oppfølging og god kommunikasjon er verdier vi lever etter i det daglige.

Det nære samarbeidet med kundene våre gjør det mulig for oss å bidra aktivt som rådgiver og ta initiativ til nye og bedre løsninger for kundene våre.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å være kunde i Orkla Revisjon? Ta kontakt med oss!

Kompetansehuset

Vi er to selskap i samme hus, med tett samarbeid: Orkla Regnskap og Orkla Revisjon.
Sammen tilbyr vi et bredt spekter av tjenester og kompletterende kompetanse.

Hva de sier om oss

Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial4 free img
Jens Doe
Fra Melhus
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial1 free img
Susanne Johansen
Fra Trondheim
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial3 free img
Frank Jonas
Fra Trondheim
Orkla Regnskap har bistått oss både med faglige sin ekspertise men også bidratt med rådgivning innen veien vår videre.
testimonial2 free img
Jo Hansen
Fra Hølånda