OM OSS


Navnet vårt viser at vi er stolt av den lokale forankringen vår. Vi er – og skal være – et lokalt revisjonsselskap. Nærhet til kundene og god tilgjengelighet betyr alt for oss. I årenes løp har vi vokst utover Orkdal og hjemmebanen, og blitt et aktivt revisjonsselskap i regionen. Vi dekker et stort markedsområde fra Tromsø i nord til Drammen i sør, men avstandene er ikke større en at vi kan være ute hos kundene våre der de er. Kundene våre sier at det er viktig for dem, så da gjør vi det.


REVISOR OG SAMARBEIDSPARTNER

Vi har to roller. Begge er viktige for kundene våre. Som uavhengig revisor utfører vi en viktig jobb for kunde og samfunn som kontrollorgan. Som samarbeidspartner har vi en viktig rolle som samtalepartner og rådgiver for kundene våre, både i revisjonsnære spørsmål og andre kritiske områder for kundene våre hvor vår kompetanse er etterspurt. Vi har lange, stabile kundeforhold, og følger gjerne kundene våre gjennom viktige hendelser og overganger, som generasjonsskifte og fusjoner. Det hele koker ned til å være der når vi trengs, og bidra med den kunnskapen og kompetansen i har i eget hus og gjennom nettverket vårt.

KOMPETANSEHUSET


Vi er to selskap i samme hus, med samme eierskap: Orkla Revisjon og Orkla Regnskap. Sammen tilbyr vi et bredt spekter tjenester og kompletterende kompetanse.

REVISJON

RÅDGIVNING
• skatt
• Avgift
• Omorganisering

KURS

HVORDAN ER DET Å VÆRE KUNDE HOS OSS?


Mange kunder i revisjonsselskap har et sterkere forhold til ansvarlig revisor enn selskapet de er kunde i. Det sier egentlig alt om hvor viktig relasjonen mellom revisor og kunde er. Som selskap er vi opptatt av å legge best mulig til rette for dette. God tilgjengelighet, god tilgang på oppdragsansvarlig, tett oppfølging og god kommunikasjon er verdier vi lever etter i det daglige.

Det nære samarbeidet med kundene våre gjør det mulig for oss å bidra aktivt som rådgiver og ta initiativ til nye og bedre løsninger for kundene våre.

Hvis du vil vite mer om hvordan det er å være kunde i Orkla Revisjon? Ta kontakt med oss!