HVA BØR DU TENKE PÅ NÅR DU VELGER REVISOR?


Tenker du bare på revisor som et kontrollorgan?
Da glemmer du noe som kanskje er vel så viktig: Revisor som en samarbeidspartner.


Orkla Revisjon har sterk lokal forankring.
Vi lever tett på kundene våre.
Vi kjenner det lokale næringslivet og de lokale rammebetingelsene. Vi er verken for stor eller for
liten for der aller fleste kunder i regionen. Og vi har et ufravikelig krav til oss selv:
Vi skal være tilgjengelig for kundene våre.
Som revisor, som rådgiver, som proaktiv samarbeidspartner. Det er en av de viktigste grunnene
til at kundene våre velger oss.

VI ER PÅ PLASS I NYE LOKALER

Orkla Revisjon og Orkla Regnskap – samlokalisert og på plass i nye lokaler.


Kjære kunder og potensielle kunder. Nå er vi endelig tilbake som Orkla Revisjon, på egen kjøl og i helt nye lokaler. Det har tatt litt tid, men til gjengjeld føles det enda bedre å være i mål.

Med Orkla Revisjon under samme tak, er vi det
komplette kompetansehuset vi ønsker å være for kundene våre.

VELKOMMEN TIL ORKLA REVISJON

Stor takk til alle dere kunder som har blitt med oss videre inn Orkla Revisjon. En stor tillitserklæring som vi setter stor pris på.


Den gode kundetilgangen krever kapasitet, og vi har hatt gleden av å ønske flere nye dyktige kolleger i Orkla Revisjon velkommen. Her kan du bli litt bedre kjent med dem før dere møtes snart.

VÅRE ANSATTE